O NÁS

Činnosť centra alter-med odborne garantuje psychologička Mgr. Karin Heinz, ktorá začala s detoxikačnou praxou v roku 2006 ako akreditovaný špecialista II. stupňa riadenej a kontrolovanej detoxikačnej medicíny podľa MUDr. Jozefa Jonáša.

Po trojročnej samostatnej praxi a narastajúcom záujme klientov o metodiku detoxikácie svoju činnosť rozšírila.

V roku 2010 vzniklo detoxikačné centrum alter-med, ktoré v súčasnosti ponúka i poskytuje aj iné doplnkové terapie.

Rozšírením činnosti bolo aj otvorenie predajne s bio potravinami.

Za ostatných päť rokov sa centrum vyprofilovalo do súčasnej podoby, jeho terapeutickú činnosť vám chceme predstaviť.

... múdrosť je vraj výsada kráľov, ale kde niet lásky, tam niet ani kráľovstva...

icon

VY VŠAK VITAJTE V NAŠOM „KRÁĽOVSTVE“