Diagnostika

Služby

icon

DIAGNOSTIKA

Diagnostika prístrojom SALVIA

Salvia patrí v detoxikačnej medicíne medzi základné prístroje na meranie rôznych záťaží v tele. Pri presnom meraní má 80- až 90-percentnú spoľahlivosť.
Prístroj využíva princípy elektroakupunktúrneho merania bioprúdov podľa metódy dr. Volla . Na rozdiel od iných prístrojov nemá žiadne kontraindikácie a jeho použitie je vhodné aj u klientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Meranie sa teda môže robiť aj u ľudí s kardiostimulátormi či kovovými stentmi. Meranie prístrojom Salvia je neinvazívne a bezbolestné. Vlastné meranie prebieha na základe kožného odporu z akupunktúrneho bodu na dlani – dráhy osrdcovníka.

Do prístroja sa postupne vkladajú rôzne nozódy (imunoregulačné liečivá biologického pôvodu) zodpovedajúce jednotlivým orgánom, mikróbom, toxínom. Z odchýlky na stupnici prístroja sa zisťuje, či sú v organizme takéto záťaže a na ktorom orgáne, tkanive, medzibunkovom priestore, mozgomiešnom moku sa nachádzajú.
Po zistení zaťaže sa testuje vhodnosť jednotlivých preparátov, ktoré sa potom použijú na cielenú úplnú detoxikáciu organizmu.
Prístrojom sa dajú individuálne testovať aj rôzne detoxikačné a iné liečebné preparáty či výživové doplnky a zistiť ich vhodnosť užívania na vyriešenie zdravotného problému.
Dlhoročnými skúsenosťami sme dospeli k poznaniu, že správnou technikou merania dokážeme odhaliť neuveriteľnú škálu rôznych záťaží, ktoré sa vyskytujú v ľudskom organizme a spôsobujú nekonečné množstvo zdravotných problémov, chorobných prejavov a napokon diagnóz – astma, alergie, metabolické problémy ako celiakia, gynekologické problémy, diabetes, borelióza, chronický únavový syndróm, reumatická artritída, ateroskleróza...

Žiadna choroba nie je prirodzeným prejavom starnutia, človek je skonštruovaný tak, aby sa dožil staroby v plnom zdraví, v plnej sile a vitalite a aby zomrel na starobu, nie na chorobu a nie v bolestiach.

Dr. Robert I. Bender

Diagnostika prístrojom DIACOM-LITE -FREQ-TROIA

Nový prístroj DIACOM umožňuje zosnímať jednotlivé orgány či tkanivá za kratší čas, a ešte oveľa citlivejšie a presnejšie ako jeho predchodca.

Diacom sníma hlavovými senzormi (v slúchadlách) informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Potom signály zosilní a ukáže ich na monitore počítača. Počas vyšetrenia prístroj nevysiela do tela nijaké žiarenie, naopak, pomocou špecifických senzorov v slúchadlách sníma stav magnetických poli v mozgu, ktoré odrážajú aktuálny stav a zmeny jednotlivých orgánov. Terapeut, na základe predchádzajúceho rozhovoru s klientom, zadá do prístroja jednotlivé orgány, tkaniva či bunky a diagnostika môže začať.
Je veľmi dôležité, aby klient v rozhovore čo najširšie a detailne opísal svoje problémy a ich príznaky, len tak totiž môže terapeut zadať do prístroja čo najviac možností na snímanie a získať podrobný výstup.

Prístroj pracuje na frekvenčnej úrovni, takže zároveň identifikuje rôzne záťaže.
Počas testovania sa snímajú zadané tkanivá a orgány, porovnávajú sa s virtuálnym modelom rôznych nozologických foriem (opisov)ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača, a s reálne zosnímanou informáciou z klienta.

Terapeut potom analyzuje každý orgán ako celok, ale aj jeho jednotlivé ložiská a tiež typologické súvislosti medzi nimi. Hodnovernosť výsledku je týmto zabezpečená minimálne z piatich hľadísk. Jednoducho povedané, čím bližšie je informácia zosnímaná z klienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým presnejšie možno určiť zaťaženie organizmu.
Kontraindikácia: kovové stenty na srdci, kardiostimulátor

NOVINKA

hodnotiaci PSYCHOMATICKÝ PROTOKOL detoxikačnej mapy

Hodnotiaci psychosomatický protokol detoxikačnej mapy vytvorila Mgr. Karin Heinz na základe vlastných niekoľkoročných skúseností akreditovaného terapeuta v oblasti detoxikačnej medicíny. Vychádzala pri tom z poznatkov z klasickej psychológie, ale tiež z alternatívnych zdrojov. Inšpiráciu čerpala aj od známej americkej psychoterapeutky Louise L. Hayovej a jej knihy Všetko je také, ako má byť. Protokol zahŕňa komplexný skríning siedmich energetických centier z holistického hľadiska:

  • imunita VERZUS vztahy
  • močový mechúr VERZUS partnerstvo
  • trávenie VERZUS nový postoj k sebe
  • srdce VERZUS radosť
  • krk VERZUS komunikácia
  • mozog VERZUS nový podhľad na seba i okolie
  • centrálna nerová sústava VERZUS zmena myslenia

Klient pri prvej návšteve v našom centre vyplní do dotazníka základné údaje o sebe. Potom nasleduje rozhovor s terapeutkou, ktorý je nevyhnutný na zistenie anamnézy klienta.
Na základe anamnézy terapeutka zvolí spôsob diagnostiky.
Dĺžka trvania diagnostiky je individuálna – minimálne 40 minút, maximálne 90 minút.