frekvenčná terapia

Služby

icon

frekvenčná terapia

Nadväzuje na predchádzajúcu diagnostiku, kde testujeme konkrétne záťaže rôznych mikroorganizmov, ktoré v našom tele spôsobujú rôzne zdravotné problémy.

SUPER RAVO ZAPPER

Stimuláciou imunitného systému a likvidáciou choroboplodných mikroorganizmov prístrojom SUPER RAVO ZAPPER zbavujeme náš organizmus týchto záťaží. Využívanie frekvenčných impulzov nie je liek, je to metóda, ktorá stimuluje jednotlivé funkcie nášho imunitného systému. Aplikáciou tejto metódy dochádza k odstraňovaniu rôznych príznakov jednotlivých ochorení , ale najmä k likvidácii mikrobiálnych patogénov.

Frekvenčná terapia ničí choroboplodné mikroorganizmy vo vnútri ľudského tela bez vedľajších alebo akýchkoľvek negatívnych účinkov. Pulzy, ktoré našimi tkanivami prechádzajú rozkmitajú bunečné membrány parazitov a baktérií až do takej miery, že po aplikácii frekvencií prasknú. Podobný účinok majú tieto pulzy aj na vírusy, ktoré sú následne zničené. Alebo druhá možnosť, kedy dôjde k rozrušeniu ich povrchu a následne k ich odhaleniu našim imunitným systémom a ich prirodzenej likvidácii. Problematika plesní alebo pórovitých húb je špecifická kategória, ich likvidácia nie je celkovo možná, avšak správnou stimuláciou imunitného systému je možné dostať plesne pod jeho kontrolu. Tento proces je dlhodobý a zložitejší. Membrány ľudských buniek sú pritom rádovo stotisíckrát odolnejšie voči týmto impulzom, než membrány patogénnych mikroorganizmom.. Tento vedecky podložený fakt zabezpečuje to, že odborne vedený zapping nemôže zdravé ľudské bunky nijako poškodiť.
Super Ravo Zapper je prístroj vyrobený v Českej republike. Priekopníkom tejto frekvenčnej liečebnej metódy bol špičkový vedec a mikrobiológ Royal Raymond Rife. Jeden z jeho najvýznamnejších nasledovníkov od 80. rokov minulého storočia bola Dr. Hulda Regehr Clarková.

SUPER RAVO ZAPER pôsobí na široké spektrum patogénnych mikroorganizmov ako podporná terapia. Jeho používaním môžeme urýchliť proces detoxikácie. Zároveň sa odporúča pri akútnych ochoreniach ( dýchacie cesty, močové cesty, gynekologické infekcie, zápaly rôzneho pôvodu ... )

Dĺžka trvania riadeného zapingu závisí od stupňa mikrobiálnej záťaže. V rámci jedného dňa, cca od 10 minút do jeden a pól hodiny.


F – SCAN COMPAKT – ZAPPER s frekvenčnou analýzou F-SCASN , prístroj s Funkciou DIRP

(Dual Integration Resonance Procedure- Funkcia dvojito integrovanej rezonancie)
Táto funkcia poskytuje možnosť automatickej rezonančnej analýzy, teda merania frekvencií.
DIRP podrobuje telo pôsobeniu frekvencií a monitoruje jeho rezonančnú odozvu. Výsledky sú preto jedinečné pre danú osobu a tieto frekvencie je možné ihneď použiť k aplikácii. (Skúsenosť ukázala, že keď je telo pozitívne stimulované určitou frekvenciou, odpovie použiteľnou rezonanciou).

predpoklady pre úspešnú DIRP analýzu:
 • pred meraním by mala byť testovaná osoba v pokoji
 • dve hodiny pred testovaním by nemal človek jesť a piť „stimulačné“ nápoje a nápoje obsahujúce kofeín
 • počas testovania by ste nemali rozprávať a taktiež treba držať elektródy rovnakou silou, aby sa predišlo neplatným meraniam
 • mali by byť odstránené alebo vypnuté zdroje rušenia, teda všetky kovové predmety aj elektronické zariadenia
 • ruky testovaného by sa nemali dotýkať holej časti tela ani skratovať elektródy ich priamym spojením

F-Scan by sa nemal prevádzať ak je osoba precitlivená na elektrickú stimuláciu, počas tehotenstva, ak má daná osoba vážne problémy so srdcom. Elektródy sa nesmú dotýkať zranenej alebo poškodenej kože.

F-SCAN COMPAKT ďalej :
 • zameriava rezonančné frekvencie, najvyššie namerane hodnoty / rezonancie /, sú automaticky nahrané a uložené, pre následnú aplikáciu
 • analýza prebieha priamo v prístroji F-SCAN nie v počítačovom programe
 • analýza zaznamenáva frekvencie mikroorganizmov u každého človeka individuálne
 • význam nameraných frekvencií nie je prístrojom interpretovaný, vzhľadom k tomu, ide o frekvenčný pristroj nie diagnostický
 • výhodou je, že aj niekoľko mikroorganizmov naraz môže mať jednu rovnakú výslednú frekvenciu
 • prístroj tak zabezpečuje veľmi jednoducho, rýchlo a prakticky detekovať rôzne frekvencie naraz a následne ich veľmi cielene aplikovať
 • prístroj produkuje signál do 12 voltov
 • skenovanie je 6 krát efektívnejšie vďaka novým typom elektród
 • väčšina programov prebieha pri továrenskom nastavení medzi 30 až 90 minútami, výhodou je že prevádzkovateľ si môže dĺžku trvania jednotlivej frekvencie nastaviť ľubovoľne
 • dĺžka trvania frekvenčnej terapie v našom centre je 60 minút