Detoxikácia podľa MUDr. Jozefa Jonáša

Služby

icon

detoxikácia podľa MUDr. Jozefa Jonáša

Predstavíme vám v súčasnosti najpresnejšiu a najrýchlejšiu diagnostiku v rámci detoxikačnej medicíny. Táto metóda spája päťtisícročné skúsenosti tradičnej čínskej medicíny, akupunktúry a klasickej európskej medicíny, ktorej priekopníkom je Dr. Reinhold Voll.

Detoxikačná medicína MUDr. Jozefa Jonáša využíva práve metódu nemeckého lekára Dr. Volla, resp. jej formu modifikovanú Dr. Schimellom, ktorá umožňuje presne a rýchlo testovať najrôznejšie záťaže, čo je veľmi dôležité pri kauzálnej (príčinnej) diagnostike.

Z hľadiska detoxikačnej medicíny, ale aj podľa vlastnej praxe v centre je základom zdravého duševného a fyzického zdravia odstránenie ťažkých kovov, parazitov, vírusov, baktérií, plesní a jedovatých metabolických toxínov z organizmu, ktoré spôsobujú jeho prekyslenie. Ich odstránením sa obnoví v tele alkalické prostredie a postupne sa z organizmu odstráni aj toxická informačná stopa.

Podľa MUDr. Jonáša sa rozlišujú tieto základné typy toxínov a záťaží:

 1. emocionálne toxiny − môžu čiastočne alebo celkovo zablokovať jednotlivé funkcie organizmu, čoho dôkazom sú známe prípady, napr. psychickej slepoty či hluchoty
 2. opuzdrené emócie
 3. stresové toxiny
 4. metabolické toxíny – splodiny látkovej výmeny
 5. črevné toxiny
 6. záťaž soľou
 7. mikrobiálne toxiny – parazity, baktérie, vírusy, plesne
 8. chronická infekcia
 9. anorganické toxiny – priemyselná chémia, pesticídy, insekticídy, ťažké kovy, konzervačné latky, reziduá po antibiotikách či iných liekoch, alebo po očkovacích vakcínach
 10. organické toxíny, cudzorodé látky – mykotoxíny, potravinové additíva, geosmog, patogénne polia
 11. toxíny v gliových buňkách
 12. toxíny v telesných tekutinách
 13. záťaž z nedostatku vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov

V praxi sa využívajú rôzne spôsoby detoxikácie: liečivé rastliny, vitamíny, diéty, sauna, homeopatia, relaxácia, meditácia, tradičná čínska medicína, akupunktúra atď...
Niektoré z týchto spôsobov neumožňujú presne určiť, ktoré toxíny chceme z tela odstrániť a už vôbec nedávajú možnosť kontroly, či detoxikácia toxínov skutočne prebehla.
MUDr. Jozef Jonáš využíva „informáciu“ ako detoxikačný impulz, čím zapojí do uzdravovacieho procesu samotný organizmus, prostredníctvom vlastného imunitného systému. Práve imunitný systém je tým najdôležitejším systémom v detoxikačnej medicíne. Pomocou virtuálnej konštrukcie jednotlivých toxínov je možné informovať riadiace centrum imunity o prítomnosti toxínu, a to sa potom snaží túto informáciu spracovať. Z hľadiska detoxikačnej medicíny je preto nevyhnutné odstrániť z organizmu toxíny, aby sa čo najskôr dosiahla správna imunitná reakcia.

Žiadnou látkou nemáme možnosť zasiahnuť do organizmu tak komplexne ako prostredníctvom vlastného imunitného systému. Týmto spôsobom postupujeme pri každom ochorení či jeho symptóme. Pomocou biologického testeru určujeme, ktoré toxíny treba z tela odstrániť a zároveň dokážeme kontrolovať, či boli toxíny skutočne odstránené. Preto sa táto metóda nazýva CELOSTNÁ RIADENÁ A KONTROLOVANÁ DETOXIKÁCIA.

V súčasnosti najvyšší stupeň detoxikácie predstavujú preparáty MUDr. Jozefa Jonáša − Joalis preparáty.

Výnimočnosťou týchto preparátov je, že odstraňujú nielen samotné toxíny (na fyzickej úrovni), ale aj ich informačnú stopu, ktorá často zostáva v tele aj po odstránení samotných toxínov a neraz spôsobuje väčšie zdravotné problémy než samotný toxín.

Preparáty MUDr. Jonáša neobsahujú žiadne látky, ktoré by poškodzovali organizmus a súbežne s nimi sa môžu užívať akékoľvek alopatické (chemické) lieky či iné prírodné liečivá, alebo výživové doplnky. Nemajú nijaké nežiaduce účinky, ani nevyvolávajú žiadne alergické reakcie.
Počas ich užívania však môžu nastať detoxikačné reakcie.

Preparáty Joalis sú čisto prírodné produkty spracované technológiou HDT x-technology.
Táto technológia je schopná ukladať informácie o toxínoch do nosiča informácií, ktorým sú bežné potraviny. Na základe rozpoznania informácie organizmus aktivizuje svoj obranný (imunitný) systém a príslušný toxín vylúči vlastnými silami. Ďalšou zložkou preparátov Joalis sú výťažky z rastlín a iné aktívne látky.

Preparáty Joalis nedodávajú do tela žiadne umelé chemické látky, ani samotné neodstraňujú toxíny – poskytujú organizmu informáciu, ako sa má toxínov zbaviť a následne využiť jeho vlastné liečebné schopnosti. Tento proces je dlhodobý. Prvý ústup problémov možno očakávať približne od 2 týždňov do 2 mesiacov od začatia užívania preparátov. Je to však veľmi individuálne a závisí to od závažnosti problému.

Cielená detoxikácia pomocou bio energetických preparátov je vhodná aj pri rôznych chronických ochoreniach, ako je alergia, astma, diabetes, ekzém, gynekologické problémy, celiakia a iné metabolické poruchy, ateroskleróza, reuma, artritída, ochorenia štítnej žľazy, borelióza, skleróza multiplex, epilepsia, depresia, insomnia, psoriáza, padanie vlasov, únava...

Užívanie len jedného samostatného preparátu nemá veľkú účinnosť a odporúča sa iba v prípade silných detoxikačných reakcií. Väčšinou sa zostavujú liečebné kúry z 3 až 5 preparátov.

Základné rozdelenie preparátov Joalis:

 1. organické a anorganické preparáty – pôsobia na ťažké kovy, chemikálie, drogy, metabolity, potravinové toxíny, soli, cudzorodé látky…
 2. emocionálne preparáty – pracujú s nevedomými (emočnými) toxínmi. Užívajú sa spolu s preparátmi proti cudzorodým látkam a metabolickým toxínom. Sú to špecifické preparáty pôsobiace proti stresom a škodlivými emóciami. Emocionálna zložka je v súčasnosti už dnes zahrnutá v každom Joalis-DREN.
 3. mikrobiálne preparáty – navádzajú imunitný systém na likvidáciu rôznych toxických mikroorganizmov
 4. metabolické preparáty – likvidujú črevné a metabolické toxíny ( glutén,kazeín ... )

Detoxikačná medicína MUDr. Jozefa Jonáša prostredníctvom preparátov Joalis sa úspešne používa v Slovenskej i Českej republike, v okolitých európskych krajinách ako Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, ale tiež v Čile, Litve, Austrálii. Pripravuje sa jej využívanie v Holandsku.

Detoxikačnú medicínu podľa MUDr. Jozefa Jonáša môže praktikovať výlučne akreditovaný terapeut I. alebo II. stupňa.

Akreditáciu je možné dosiahnuť iba po absolvovaní potrebných školení, praktických cvičení na prístroji Salvia a ich ukončením záverečnými skúškami a testmi.

Akreditovaný terapeut podľa MUDr. Jozefa Jonáša nemusí mať ukončené vysokoškolské či iné odborné vzdelanie z oblasti zdravotníctva.

Je však dôležité, aby každý akreditovaný terapeut disponoval určitými schopnosťami – jemnou motorikou potrebnou pri meraní, odbornými znalosťami, psychologickými schopnosťami, empatiou, bol komunikatívny a mal logické myslenie.
Len kombináciou schopností terapeuta a možnosťami prístroja je možné dosiahnuť žiadaný výsledok.
Prvoradou úlohou terapeuta je zbaviť klienta strachu, odhaliť príčiny jeho zdravotných ťažkostí a ukázať, ako ich možno postupne odstraňovať.