meranie potravinových záťaží

Služby

icon

meranie potravinových záťaží

Mimoriadne dôležite je, začať si pozornejšie všímať to, čo denne konzumujeme a tiež to ako strava môže ovplyvňovať naše správanie a myslenie, ale v konečnom dôsledku aj našu prácu a náš celkový život.

Príčinou týchto zmien sú rôzne toxíny. Medzi najagresívnejšie neurotoxíny patria:

glutomorfín, gliadínmorfín (toxín z obilovín)
casomorfín (toxín z mliečnych výrobkov)

Individuálnym meraním potravinových záťaží sa dajú odhaliť práve tie, ktoré nám škodia a spôsobujú najrôznejšie zdravotné problémy.

Ponúkame testovanie potravín, ktoré prebieha na prístroji Salvia (podrobnejšie o prístroji Salvia a meraní pozri v časti DIAGNOSTIKA) prostredníctvom programu eam set, ktorý obsahuje virtuálny model jednotlivých potravín.
Meranie konkrétnych potravinových záťaží trvá približne 45 minút.
Zisťujú sa potraviny, ktoré konkrétnemu organizmu spôsobujú záťaž a zároveň sa testujú potraviny, ktoré mu neškodia, ale sú preň, naopak, prospešné.

Potraviny, ktoré sa pri meraní ukážu ako záťažové, nemusia byť vylúčené zo stravy natrvalo, ale len dovtedy, kým sa z tela neodstránia toxíny cielenou a kontrolovanou detoxikáciou pomocou detoxikačných preparátov, a to na základe predchádzajúcej diagnostiky.

Určité potraviny však môžu zostať obmedzené alebo vylúčené aj počas celého života, to však možno zistiť, až keď sa z tela odstránia všetky toxíny, hlavne metabolické.

Ak aj potom niektoré potraviny vykazujú v tele záťaž, odporúčame ich zo stravy vylúčiť natrvalo.
Záleží však na klientovi, ako a či zmení vlastný rebríček hodnôt vo vzťahu k svojmu telu a k stravovacím návykom potom, ako absolvoval cielený a kontrolovaný detox a dostal informácie o potravinách, ktoré jeho telu spôsobujú záťaž a následné zdravotné problémy.

V tenkom čreve človeka sa nachádza až 70 percent všetkých nervových zakončení, a preto heslo, ktoré je v súčasnosti také populárne, Sme tým, čo jeme, nie je len klišé, ale predovšetkým dáva obraz a spätnú väzbu o tom, ako sa správame, reagujeme, či sme podráždení, agresívni, konfliktní, manipulatívni… to, čo teda jeme ukazuje okoliu obraz nášho správania.
Ľudom, ktorí pochopili súčasnosť a svojím myslením nezostali v 80. rokoch minulého storočia sa snažíme citlivo vysvetľovať, ako si prinavrátiť zdravie a harmóniu postupným cieleným detoxikovaním a ako postupne zmeniť aj svoje stravovacie návyky. Väčšine klientov sa po takejto detoxikácii uľaví, a tak prechod od starého životného štýlu k novému, zdravšiemu a psychicky hodnotnejšiemu je potom veľmi prirodzený a bezproblémový. Ale to môžete urobiť len vy sami. Začnite si vážiť svoje telo, a tým aj svojho ducha, lebo kde je úcta k sebe samému, tam je úcta a láska aj k druhým … tam je tiež zdravie a šťastie nášho života.